Statutaire naam: Numans V.O.F.
Vestigingsadres: Waling Dijkstrastraat 49
  9077SP Vrouwenparochie
Telefoonnummer: 0518 851009       
E-mail: info@deenergielabelaar.nl
KvK-nummer: 01122337

1. Dienstomschrijving
de Energielabelaar biedt bezoekers van haar website de mogelijkheid om een afspraak te maken voor laten opnemen van hun woning door één van haar adviseurs. De resultaten van deze opname worden verwerkt met behulp van gecertificeerde software en vervolgens opgestuurd naar de klant. Alle diensten van de Energielabelaar zijn onderhevig aan deze algemene voorwaarden, tenzij anders vermeld.

Alle op de de Energielabelaar website genoemde prijzen zijn inclusief, tenzij anders vermeld. Hier komen geen overige kosten, zoals voorrijkosten meer bij, tenzij anders vermeld op het opnameformulier.
2. Ontbindingstermijn
Op grond van de regels over overeenkomsten op afstand heeft u het recht om, zonder opgaaf van redenen, van een dienst af te zien binnen zeven werkdagen na het sluiten van de overeenkomst en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting van uw kant. De overeenkomst is derhalve pas definitief als zeven werkdagen na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken, dan wel vanaf het moment dat de adviseur met de opname is begonnen. Het eventueel al door u betaalde bedrag wordt uiterlijk 30 dagen na ontbinding gerestitueerd. De annuleringsvoorwaarden uit artikel 4 treden pas in werking na het verstrijken van de ontbindingstermijn.
3. Afspraak wijzigen
U kunt de datum en / of tijd van uw afspraak tot 3 dagen van tevoren kosteloos wijzigen. U dient hiervoor telefonisch contact op te nemen met de Energielabelaar. Uw gegevens staan in de boekingsbevestiging, die u per e-mail is toegestuurd. Wilt u minder dan 72 uur voor de afspraak de datum en / of tijd wijzigen, dan zullen € 25,-- aan wijzigingskosten in rekening worden gebracht.

4. Afspraak annuleren
Indien u een afspraak wilt annuleren, dan restitueert de Energielabelaar onder bepaalde voorwaarden (een gedeelte van) het reeds betaalde bedrag. Annuleren kan alleen telefonisch bij de aan u toegewezen adviseur.

  • U kunt uw boeking gratis annuleren tot 14 dagen voor de ingeplande bezoekdatum.
  • Tot 2 dagen voor de ingeplande afspraak wordt 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 48 uur wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Indien u op de afgesproken tijd niet aanwezig blijkt de zijn, zonder dat u dit heeft gemeld, wordt

 75% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

5. Betaling en automatische incasso
de Energielabelaar maakt gebruik van de incassomodule van de Postbank en van IDeal.

Bij de incasso wordt het verschuldigde bedrag binnen enkele dagen na de boeking van uw bankrekening afgeschreven. De Postbank houdt toezicht op het juist gebruik van de incassomodule. Bij misbruik wordt de Energielabelaar per direct alle rechten ontnomen om van deze module gebruik te kunnen maken.

Mocht het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kunnen worden, dan ontvangt u daarover bericht. U kunt vervolgens zelf het verschuldigde bedrag aan Energielabel Nederland overmaken. Dit bedrag dient op onze rekening te staan voordat de afspraak met onze adviseur staat gepland.

de Energielabelaar neemt haar verantwoordelijkheid aangaande uw gegevens zeer serieus. Op deze manier kunnen we optimale veiligheid van uw gegevens garanderen.
6. Levertermijn
Wij streven ernaar om het energielabel binnen 5 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het energielabel binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk of is er om een andere reden vertraging, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
. Klachtenregeling
A. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via info@deenergielabelaar.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

B. Invullen van een klachtenformulier. U kunt deze HIER downloaden.
C. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. Toepasselijk recht: op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
7. Zetel
de Energielabelaar is een product van Numans  VOF, een in Nederland geregistreerd bedrijf. Het Nederlands recht is op onze diensten van toepassing.